Søknad om reisestipend 2019

For kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

Søknadsfrist er 19. november 2018.

Søkere som har mottatt reisestipend fra KD/VOFO i løpet av de siste 5 årene (2013-2018) vil ikke bli vurdert.


Opplysninger om søkeren

Tidligere tildelt stipend fra KD/VOFO

Plan for studiereisen

Andre offentlige tilskudd det søkes om til samme studiereise

Ved å sende søknaden bekrefter du at opplysningene i søknaden er korrekte, og at du som søker tilfredsstiller de kravene som stilles til mottakere av VOFOs reisestipend. Les hele utlysningen på vofo.no/reisestipend.

Søknaden blir sendt til studieforbundets sentralledd, som samler og prioriterer søknadene før de sendes til VOFO.